Pozostałe

Zasady i warunki / Regulamin

Niniejsza treść regulaminu została zmodyfikowana 2 sierpnia 2022 r.

Zasady korzystania z serwisu
Zapoznaj się z poniższym regulaminem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://bebeautify.pl/ Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu w aktualnym jego brzmieniu.
§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://bebeautify.pl przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień.

2. Serwis jest prowadzony przez firmę: FEERDI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu  (61-512) przy ul. Pamiątkowa 2, REGON 388952145 | NIP 7831837075 | KRS 0000901150 e-mail: [email protected]

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów nie jest konieczna rejestracja w Serwisie – Klient składając zamówienie nawet bez rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024×768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

6. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: e-mail [email protected]

§ 2

1. Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz opisie danego produktu.

2. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 199,00 zł sklep poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.. Wszelkie promocje obejmujące Serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

§ 3

1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy dodać produkt do koszyka, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do eSklepu. Porady dotyczące zawierania transakcji znajdziesz w Załącznik nr 2.

2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego ostatnie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży z eSklepem, a dopiero trzecie (potwierdzenie stanu faktycznego produktu) oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w § 4). Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) zawiera numer przesyłki i jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób:

1) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

2) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia.

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez eSklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia zawarcia umowy w momencie przygotowania paczki w rozumieniu sprawdzenia stanu faktycznego produktu.

3. Zawarcie umowy na odległość dochodzi w momencie zatwierdzenia przez e-sklep zamówienia poprzez przekazanie Klientowi numeru przygotowanej przesyłki drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email.

§ 5

1. eSklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną – [email protected] do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep zgodnie z ust. 3.

3. eSklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne” – w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki,

4. Sklep pokryje jednorazowo koszty dostawy na terenie Polski dla zamówienia na kwotę od 199,00 zł.

§ 6

1. eSklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia uzależniony jest od lokalizacji magazynu produktu i wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Jest to szacowany termin dostawy, Każdy Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną informację z planowanym terminem dostawy. Termin dostawy widoczny jest również po złożeniu zamówienia na wygenerowanej karcie zamówienia.

§ 7

1. Klient podczas składania zamówienia wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. Szybka płatnosć online z wykorzystaniem pośrednika płatności Przelewy24.

b. Płatność BLIK z wykorzystaniem pośrednika transakcji Przelewy24.

f. Płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek sklepu

d.Płatność kartą Visa/Mastercard z wykorzystaniem pośrednika płatności Stripe.

2. W sytuacji gdy produkt zostanie zwrócony, płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła Jeżeli Klient zapłacił za przesyłkę kurierowi przy odbiorze paczki, płatność zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Klienta.

§ 8

1. Dostawy towarów zamówione w eSklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta eSklep są dostępne na stronie inpost.pl

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z eSklepem.

§ 9

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając eSklep oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu należy przed upływem 14 dni od momentu odebrania przesyłkio zgłosić ten fakt do esklepu o zamiarze zwrotu towaru i  wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, krótkie oświadczenie o zamiarze zwrotu towaru. eSklep na tej podstawie wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia Klientowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik przesyłki przez przewoźnika.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

§ 10

1. eSklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta. Na życzenie Klienta eSklep udostępni pełną treść gwarancji udzielanej przez producenta na konkretny produkt o ile eSklep posiada do niej dostęp.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:

a. przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu albo

4. Przykładowe formularze reklamacji zostały zamieszczone w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5 Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowych formularzy reklamacji.

5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez eSklep.

6. eSklep zapewnia możliwość bezpłatnego odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez przewoźnika wskazanego przez eSklep pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia w eSklepie przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. eSklep nie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez eSklep.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).

8. Sprzedawca wskaże Klientowi, po otrzymaniu zgłoszenia czy reklamacja rozpatrywana jest przez sklep czy producenta

10. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) lub uznanej reklamacji sklep wypłaci wszystkie należne środki z zachowaniem terminu zgodnego z przepisami 14 (czternastu) dni. 

11. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z prawa zwrotu produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę lub zostały rozpakowane zgodnie z postanowieniem w artykule 16 lit. e):

Artykuł 16 lit. e) dyrektywy „CRD” stanowi, że konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli zapieczętowane towary nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę lub zostały rozpakowane (pozbawione zabezpieczenia – „rozpieczętowane” – przyp. red.) po dostawie.

Aby przedmiot został wyłączony od możliwości zwrotu na mocy lit. e), powinny istnieć rzeczywiste względy co do ochrony zdrowia lub higieny związane ze stosowaniem plomby, które mogą wynikać z zastosowanego opakowania ochronnego albo folii.

Wyjątek ten ma szczególne znaczenie w przypadku produktów kosmetycznych (np. szminki), jeżeli zostają one „rozpieczętowane” przez konsumenta po dostawie.

12. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a eSklepem.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

– Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.

§ 11

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej pod adresem be-be.pl

2. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminy skontaktuj się z nami wypełniając formularz w zakładce kontakt

Aktualizacja regulaminu: 02/08/2022

Nadal masz pytania?

Jeśli nadal masz pytania, możesz wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej tutaj. Kontakt Wsparcie

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imap.so' (tried: /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/imap.so (/usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/imap.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/imap.so.so (/usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/imap.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: